środa, 13 maja 2020

Home Assistant - automatyzacje

Powitać!

W Smart Home (będę się upierał aby był to odpowiednik Sterowany dom a nie Inteligentny ;) ) jedną z najważniejszych cech jest wyzwalanie pewnych zachowań na podstawie innych. Na przykład: 'Powiadom jeżeli pobór prądu jest większy niż założony, jeżeli nie ma mnie w domu', 'Obniż temperaturę na głowicy jeżeli okno jest otwarte dłużej niż 3 minuty', 'Zapal światła przed domem, jeżeli robi się ciemno'.

Do tego w Home Assistant, w podstawowym zakresie, służą Automations (za nim jest Node-RED, ale to na przyszłość). Mają kilka parametrów, jak na przykład warunki wyzwolenia, warunki ograniczające i finalnie to, co chcemy uruchomić.

Przyciskamy 'Duży, pomarańczowy plus' i wybieramy:

W sekcji Triggers - czyli 'wyzwalaczy' zdarzenia
- nazwę
- ewentualny opis
- trigger type: Sun, Sunset, Offset


Conditions, czyli w tym przypadku włącz światło tylko jeżeli jest wyłączone:


No i w końcu Actions - co ma się dziać:
- u mnie włącz Sonoff
- wyślij powiadomienie


Ostatecznie lądują zapisane w pliku automations.yaml, gdzie możne je dalej ręcznie edytować.

Jak na przykład:

- id: '1588278306126'
  alias: Światła - Wyłącz przed domem o 22
  description: ''
  trigger:
  - at: '22:00'
    platform: time
  condition:
  - condition: state
    entity_id: switch.sonoff_power
    state: 'on'
  action:
  - data: {}
    entity_id: switch.sonoff_power
    service: switch.turn_off
  - data:
      message: HA - wyłączyłem światła przed domem
    service: notify.cezar
  - data:
      data:
        method: all
        type: announce
      message: <amazon:effect name='whispered'>Lights outside are off</amazon:effect>
      title: Lights outisde
    service: notify.alexa_media_adam_s_echo_dot

- id: '1588675313820'
  alias: Motyw - Ustawienie motywu na starcie HA
  description: ''
  trigger:
  - event: start
    platform: homeassistant
  condition:
  - after: sunrise
    after_offset: +00:30:00
    condition: sun
  action:
  - data:
      name: default
    service: frontend.set_theme

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz